Her vil det legges ut filer til nedlasting, etter som disse blir ferdige. Alle filene vil legges ut i PDF-format (du trenger f.eks. programmet Foxit reader for å lese disse).


FILER

Vandrerne 3.0    - Hoveddelen (med bilder - 2 mb)
Terrustor        - Regelheftet
Øymakerens håndbok    - Hvordan lage sin egen øy (testversjon 3.0)
Øyskjema  - For å fylle inn info rundt øyer