Terrustor er et rollespill som ble utviklet av Øivind Stengrundet i samband med R.I.S.K.-konkurransen på nyåret 2007. Det ble laget som et eksperiment i hvor lite et rollespill trenger å inneholde for å være "komplett", og har i tillegg blitt et utgangspunkt for videre utvikling. Disse sidene vil ta for seg utviklingen av Terrustor, og dokumentere de forandringene som blir gjort på spillet.